De Recherche

Artikelindex

 

 

Kootje Verhoeven

Op 27 augustus 1984 wordt Ton "Kootje" Verhoeven (r) naar hotel Holiday Inn in Eindhoven gestuurd. Hij was brigadier bij de recherche. Er was op een van de kamers een overleden 6 jarig meisje gevonden. Als politiefunctionaris krijg je te maken met schokkende dingen waaraan je min of meer gewend raakt. Maar als er kinderen bij betrokken zijn ligt dat anders. Zo zou deze zaak een onuitwisbare herinnering achterlaten bij degenen die er ambtshalve bij betrokken waren.

 

hotelkamerIn de kamer van het hotel werd de rechercheurs een zesjarig meisje aangetroffen op een bankje tegen de muur.(links)  Ze was, na later bleek,  op het bed overleden en degenen die bij haar overlijden waren geweest bleken haar op dat bankje te hebben gelegd.

Het meisje bleek bij onderzoek een leven achter de rug te hebben dat met geen pen te beschrijven is. Een leven van drugs, mishandelingen, psychisch geweld, seksueel misbruik sinds haar 3e jaar.
Thea was geboren op 24 juli 1978. Haar moeder, Jopie, was een aan lager wal geraakte vrouw die ook een leven van seksueel geweld, drank en drugs achter de rug had.
Ze was het evenbeeld van haar moeder.
Thea kreeg haar vader, die gek op haar was, nauwelijks te zien omdat de relatie tussen hem en Jopie een onmogelijke relatie werd door het leven dat Jopie leidde.
Volgens zijn familie is dat zelfs zijn dood geworden.
Hij wilde nl. na weken zijn dochtertje zien en ging naar de woning waar ze met haar moeder verbleef.
Daar aangekomen hoorde hij veel lawaai en stormde radeloos naar binnen. Hij werd door vijf mannen opgevangen, in elkaar geslagen en thuis afgeleverd.
Daar heeft hij, na bij bewustzijn gekomen te zijn, een einde aan zijn leven gemaakt met drank en medicijnen.
Het kleine meisje werd nadien volkomen aan haar lot overgelaten door haar moeder die leefde van drank en seks.
De woning was totaal verwaarloosd. Een onbeschrijflijke vuiligheid die na een klacht werd schoongemaakt.
Ondanks het feit dat Thea zich bewust werd van wat er om haar heen gebeurde, ging haar moeder onverminderd door met nachtelijke drank - en seksorgiën. Terwijl haar moeder tot diep in de nacht men de mannen bezig was kroop het kind in haar blootje door de rommel.
Dat leidde er uiteindelijk toe dat Thea in 1980 (2 jaar oud) met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belandde. Drie weken heeft ze daar doorgebracht. Toen ze weer thuis kwam veranderde er echter niets.
Naast de verwaarlozing kwamen ook regelmatige mishandelingen. Met de regelmaat van de klok kreeg het kindje klappen van haar moeder en werd ze de hele dag voor rot gescholden. 
Ze groeide dan ook uit tot een onhandelbaar kind dat (volgens getuigen) op driejarige leeftijd al kon liegen,  vloeken en tieren als een volwassene. Op driejarige leeftijd werd ze op een bepaald moment zo hysterisch dat ze voor 6 weken in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Tot 1981 is door diverse mensen getracht om officiële instanties zover te krijgen Thea bij haar moeder weg te laten halen. Dat is niet gelukt.
En als je hoort wat er tot dan was gebeurd is dat onbegrijpelijk.
Het ergste moest nog komen.
Moeder Jopie moest om haar drank en drugs te bekostigen als prostituee gaan werken. Dat deed ze dag en nacht, behalve in het weekend. Thea, bijna 4, werd onder de hoede genomen door een buurtbewoonster die haar naar een kleuterverblijf bracht.
Daar was het kind echter niet op haar plaats. De kleuterleidster gaf aan dat het kind zich gedroeg als een puber van 12. Buurtbewoners zwegen omdat ze bang waren voor Jopie.
Dan komt Iwon B. in het leven van Jopie. Het is 1984 en Thea is dan 6 jaar oud. Iwon is een Surinamer die een seksclubje runt in Amsterdam. Ook zijn vrouw Liesbeth werkt daar. Na enige tijd raken ze bevriend met Jopie en haar dochtertje Thea. Vaak bestaan de gezamenlijke feestjes uit drugsgebruik en drank. Iwon maakt pornofilms, het liefst zo pervers mogelijk. Ook het zesjarig kind wordt daar in betrokken. Omdat Jopie steeds afhankelijker wordt van Iwon wordt ze bijna gedwongen om vrijwel dag en nacht in de seksclubs te werken. Iwon past dan op de zesjarige Thea. De omgeving van Thea onderkent niet de opmerkingen die het kind maakt betreffende drugsgebruik. Zij vertelt nl. dat Iwon haar wel eens poeder door haar neus laat opsnuiven en haar dan vertelt dat het fijngemaakte aspirientjes zijn. Het kind is dan al vanaf haar derde seksueel misbruikt. Dat gebeurt ook in het weekend van 27 augustus 1984. Jopie gaat voor 'zaken' naar Amsterdam en Iwon en zijn vrouw Liesbeth gaan met het kind naar Holiday Inn in Eindhoven. Daar wordt het kind de hele nacht en ochtend seksueel misbruikt terwijl ze onder invloed van cocaïne is. Naar bij onderzoek bleek had ze drie maal een dosis gekregen.  Dat wordt het kind fataal. Als verdachten worden op 27 augustus 1984 Iwon en zijn vrouw Liesbeth aangehouden. Op de in beslag genomen - door Iwon gemaakte pornofilms- komen volwassenen voor die het kind seksueel misbruiken.

Thea Puymbroeck Thea wordt op 31 augustus 1984  in Amsterdam begraven in het bijzijn van haar moeder Jopie die vervolgens enkele dagen later, op 3 september, weer in een Amsterdamse seksclub gaat werken.
Op 6 september wordt ze thuis gearresteerd maar haar rol in het geheel werd nooit bewezen.
Ze werd vrijgesproken.
De daders Iwon en zijn vrouw Liesbeth werden tot 8 jaar veroordeeld.
Maar haar drama was nog niet voorbij. Jaren later zou Jopie weer van zich laten spreken toen ze, samen met een vriendin, een einde probeerde te maken aan het leven van de vriend van die vriendin.
Ook heeft ze getracht wraak te nemen op de moordenaar van haar kind door die in januari 1991 met een mes aan te vallen in zijn seksclub.
Ze werd echter overmeesterd. Stomdronken.
Voor haar aandeel op de moordpoging van de vriend van haar vriendin werd ze uiteindelijk wel veroordeeld.
Ze overleed kort na haar veroordeling in de gevangenis aan leverkanker.
Ze werd bij haar dochtertje Thea (l) begraven.