Jubilea - Receptie's - Beëdigingen - Diverse foto's jubilea, recepties ed.

Artikelindex

afscheid dennekamp
Afscheid van Albert Dennekamp met rechts de hoofdcommissaris Huub Raeven. 

afscheid dassen
Op 1 mei 1970 verliet Louis Dassen (l) ons korps.
Hij werd ondermeer gefeliciteerd door comm. Straver.

Louis werkte de laatste jaren van zijn loopbaan bij het bureau Plaatselijke Veiligheid.
Dit bureau hield zich hoofdzakelijk bezig met het verzamelen van informatie op politiek gebied.
Eventueel exemisme in kaart brengen was het voornaamste doel.
Het bureau had nauwe contacten met de BVD. (Binnenlandse Veiligheidsdienst)

Horen, zien en zwijgen was het motto van de afdeling. Men sprak nooit met collega's over het werk.

In de centrale cartotheek mochten slechts de twee medewerkers van de cartotheek in de bakken met antecedenten zoeken. Maar betrof het zoekopdrachten die bestemd waren voor dit bureau dan mochten ze dat niet.
De medewerkers van het bureau Plaatselijke Veiligheid waren dan ook de enige uitzonderen in het korps die ook gegevens uit die bestanden mochten halen. 

afscheid dassen 3Louis krijgt hier de handdruk van zijn chef adjudant Van Stratum.

afscheid dassen 2Luisteren naar de toespraken, samen met zijn echtgenote.

afscheid els de greefEls de Greef (r) begonnen in de typekamer, neemt afscheid.
afscheid els de greef 1Elly Strijbos (2e van r)