Na de oorlog - Ingrijpende verandering in het korps

Artikelindex

 

Deze verandering was de eerste naoorlogse ingrijpende verandering binnen het korps Eindhoven.

"Generale taakstelling" werd het toverwoord.

onderzoekers onderzoekers

Enkele van de onderzoekers. (uiterst links Ries Straver, zoon van oud-commissaris Straver uit Eindhoven)

In 1978/1979 kwam het rapport Projectgroep Organisatiestructuur uit van een projectgroep van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De projectgroep had als opdracht meegekregen een nieuw sterktestelsel te ontwerpen.
De projectgroep kwam echter tot de conclusie dat er genoeg politie was, maar dat die politie verkeerd werkte. Een andere beleidsvoering zou de doelstellingen van de politie alleen maar ten goede komen.
De belangrijkste kritiek in het rapport richtte zich tegen de specialisatie bij de politie en het slechte contact onderling door de hiërarchische structuur.
Naar aanleiding van het rapport is een extern adviesbureau begin 1980 gaan kijken hoe het op de organisatie teruggevoerd kon worden.
Naar aanleiding van dat onderzoek is een groot aantal veranderingen doorgevoerd.


In willekeurige volgorde:

 

 • de verkeersdienst werd in de surveillance geïntegreerd,(verkeerstoezicht en ongevallenbehandeling)
 • de basispolitiefunctie werd verbreed,
 • de surveillanten gingen o.a. aanrijdingen behandelen,
 • er kwam verandering in de manier van leidinggeven, er kwam bij de recherche een bureau coördinatie,
 • er kwam een ander verplaatsings -en bevorderingsbeleid,
 • er kwamen 7 hoofdafdelingen,
 • de surveillanten gingen zesuurszaken behandelen
 • het bureau planning kreeg een andere structuur.
 • En om de kloof naar de burger te verkleinen werd in het beleidsplan aangegeven dat we omgevingsgericht (O.G.W.) moesten gaan werken.
   
  TOP